Personalul zootehnic, reproducerea și hrănirea animalelor

Creșterea animalelor și reproducerea sunt un pilon important al agriculturii. Provocarea este de a face față comerțului din ce în ce mai mare de lapte, ouă și carne. Pentru zootehnie, un fermier de animale are nevoie de personal adecvat care îndeplinește cerințele.

În producția alimentară de carne, ouă sau lapte, precum și în producția de lână sau piei, sănătatea animalelor, protecția mediului și alte condiții-cadru legal sunt în vârf

Toți angajații implicați contribuie la asigurarea faptului că produsele alimentare de înaltă calitate sunt disponibile și pot fi produse. Aceasta include reproducerea, tehnologia de producție, nutriția și evitarea bolilor, precum și calitatea condițiilor de locuit.

Cresterea porcilor

Dacă sunt hrăniți corect, în prima lună de la naștere, purceii își măresc masa corporală de 5-6 ori. Însă pentru aceasta este nevoie ca, pe lângă laptele matern, sugarii să primească suplimentar furaje. Acestia trebuie sa aiba spatiul necesar pentru convietuire.


Bovine si lactate

Bovinele sunt uneori descrise ca fiind animale docile, lente sau plictisitoare, ceea ce e foarte departe de adevăr! În realitate,sunt ființe cu o viață socială foarte bogată, legând prietenii pe viață, dar și ranchiuni pe viață față de animale sau oameni. 

Capre si oi

Ovinele și caprinele sunt animale sensibile, sociabile și inteligente? Ele sunt înrudite cu antilopele și fac parte din familia ungulatelor (numite și copitate).Mieii, blânzi și docili, sunt percepuți cel mai adesea ca simboluri ale purității și bunătății.