Stăpânul cailor

Atribuțiile stăpânilor stabili

Maeștrii grajdului sunt specialiști și manageri care lucrează în agricultură sau creșterea animalelor și care au un grajd mai mare, de ex. gestionați în mod independent și responsabil în industria bovinelor, porcinelor și a calului.

Una dintre sarcinile lor este de a se asigura că animalele de fermă sunt îngrijite și că sunt aprovizionate în mod adecvat cu hrană și apă. Acestea operează sistemele de muls și asigură respectarea reglementărilor privind alimentele și igiena, de ex. la depozitarea laptelui obținut. Curățarea și dezinfectarea regulată a grajdurilor sunt, de asemenea, responsabilitatea lor.